Tekijät
 
 
 

Isä meidän -oheismateriaali

1. Päihteidenkäyttäjän läheinen

Ammattiauttajana voit tukea päihteidenkäyttäjän läheistä huolehtimaan itsestään ja sitä kautta saamaan voimavaroja omaan elämäänsä.

Isä meidän -elokuvaa voi käyttää yksilö-, pari- ja perhekeskustelujen sekä vertaisryhmien oheisaineistona. Elokuvan katsominen herättää ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä, joita on hyvä käsitellä yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutuspaketti sisältää ohjeistuksen kolmen kokoontumiskerran (vähimmillään 1,5-2 tuntia/kerta) työskentelyyn; kokoontumiskerrat voivat olla tilanteen mukaan peräkkäisinä päivinä tai esimerkiksi viikon välein. Ohjeet ovat viitteellisiä ja ryhmätilanteisiin suunniteltuja. Työskentelyä voi muokata aina tarpeen mukaan (yksilötyöskentelyyn, vain yhden kerran tapaamiseen, pitkäkestoiseen prosessiin jne.).

Työskentely Isä meidän -materiaalin ohjeistuksen mukaan ei ole terapiaa, mutta se voi olla hyvinkin terapeuttista.

2. Päihteidenkäyttäjä

Päihteidenkäyttäjää voi auttaa näkemään oman päihderiippuvuuden vaikutuksia läheisiin. Isä meidän -elokuva toimii oheisaineistona yksilö-, pari- ja perhekeskusteluissa sekä vertaisryhmissä. Elokuva herättää ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä, joita on hyvä käsitellä yhdessä asiakkaan/asiakasryhmän kanssa.

Koulutuspaketti sisältää ohjeistuksen kolmen kokoontumiskerran (vähintään 1,5-2 tuntia/kerta) työskentelyyn: kokoontumiskerrat voivat olla tilanteen mukaan peräkkäisinä päivinä tai esimerkiksi viikon välein. Ohjeet ovat viitteellisiä ja ryhmätilanteisiin suunniteltuja. Työskentelyä voi muokata aina tarpeen mukaan (yksilötyöskentelyyn, vain yhden kerran tapaamiseen, pitkäkestoiseen prosessiin jne.). Työskentely Isä meidän -materiaalin ohjeistuksen mukaan ei ole terapiaa, mutta se voi olla hyvinkin terapeuttista.

3. Ammattiauttaja ja opiskelijat

Päihdetyöntekijöiden lisäksi monet muutkin ammattiauttajat kohtaavat työssään päihteidenkäyttäjiä ja heidän läheisiään. Isä meidän -elokuvaa voi käyttää lisäämään päihderiippuvuuden ja sen vaikutusten ymmärtämistä. Elokuvaan liittyvä koulutuspaketti tarjoaa mahdollisuuden asian pohtimiseen ja omien työskentelytapojen löytämiseen sekä päihteidenkäyttäjien että heidän läheistensä kanssa.

Ammattiauttajille ja opiskelijoille suunnattu koulutuspaketti, jota voi käyttää oppilaitoksissa ja työyhteisöissä, sisältää ohjeistuksen kolmen kokoontumiskerran (1,5-2 tuntia/kerta) työskentelyyn; kokoontumiskerrat voivat olla tilanteen mukaan peräkkäisinä päivinä tai esimerkiksi viikon välein.

Ohjeet ovat viitteellisiä ja ryhmätilanteisiin suunniteltuja.Työskentelyä voi muokata aina tarpeen mukaan; joka tapauksessa olisi tärkeää järjestää aikaa keskustelulle ja työyhteisön yhteisten käytäntöjen löytämiselle. Elokuva on vahva ja puhutteleva, joten se herättää ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä, joita on hyvä käsitellä yhdessä muiden työntekijöiden/opiskelijoiden kanssa.


 

 

 

Päihdetyölinkit
Koko teksti