Tekijät
 

 

 

Isä meidän -verkkosivut tarjoavat apua ja tukea päihde- ja mielenterveystyöhön

Päihteidenkäyttäjän läheinen tarvitsee tukea ja apua siinä missä päihteidenkäyttäjäkin. Läheinen sopeutuu vähitellen alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön ja siitä aiheutuviin haittoihin. Asiasta puhuminen on vaikeaa; on pyrittävä elämään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Elämä päihteidenkäyttäjän rinnalla on haastavaa ja kuluttavaa; omat tunteet ja ajatukset jäävät sivuun, kun kaikki energia kuluu puolison/lapsen/vanhemman/ystävän hoitamiseen.

Isä meidän -päihdetyön materiaalin avulla voit olla tukemassa ja ohjaamassa asiakastasi/potilastasi ymmärtämään, mistä on kysymys, kun elämä pyörii päihteitä käyttävän läheisen tarpeiden mukaan. Samalla autat häntä kohti tasapainoista, tervettä ja mielekästä omaa elämää.

Isä meidän -päihdetyön materiaali on tarkoitettu terveydenhuollon, sosiaali- ja kasvatusalan, seurakuntien, järjestöjen, vankeinhoidon ja poliisin käyttöön sekä tietoa läheisten tuki- ja auttamistahoista ja Isä meidän -dokumenttielokuvasta.


1. Tavoitteena on auttaa ja tukea

päihteidenkäyttäjän läheistä käsittelemään omaa asemaansa ja elämäntilannettaan. Päihteidenkäyttäjää ymmärtämään päihteidenkäytön haitalliset vaikutukset lähipiirissä ja vähentämään käyttöään.

2. Tavoitteena auttaa

näkemään oman päihderiippuvuuden vaikutuksia läheisiin ja herättää halua vähentää omaa päihdekäyttöä/lopettaa päihdekäyttö.

3. Tavoitteena on antaa ammattihenkilöstölle valmiuksia opastaa

päihteidenkäyttäjien läheisiä auttamaan itseään ja saada ymmärrystä päihdeperheen arjen todellisuudesta.

Jokaiselle kohderyhmälle on työstetty oma kokonaisuus, joka koostuu dokumenttielokuvasta (pitkä ja lyhyt versio) ja siihen liittyvistä harjoituksista. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. riippuvuus, syyllisyys ja häpeä, anteeksianto ja välittäminen. Työskentelyprosessi käsittää kolme kokoontumiskertaa ja välitehtävät. 

 

 

 

Päihdetyölinkit