Tekijät
 

 

 
 

Päihteidenkäyttäjien läheisistä tehtyjä tutkimuksia

  1. Autti-Rämö, Ilona: The outcome of children exposed to alcohol in utero. A prospective follow-up study during the first three years of life. Väitöskirja, University of Helsinki, 1993.
  2. Heikkilä, Anu: "Jos äiti ei tuliskaa takas" - Päihdeperheen lapsen turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia läheisissä ihmissuhteissaan. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2005.
  3. Heikkilä, Katja: Tie toipumiseen.Tutkimus alkoholismista selviytyneiden päihdeongelman kehittymisestä, ongelma-ajasta ja toipumisreiteistä. Pro gradu. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, 2001.
  4. Heimonen, Päivi: Nyt uskallan olla minä. Päihdeongelmaisten läheisten elämäntarinoita ja identiteettejä. Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, 2004.
  5. Itäpuisto, Maritta: Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 124, 2005.
  6. Mäki, Helmi: Alkoholipotilaan ja hänen vaimonsa yhtäaikaisesta hoidosta. Perhekeskeisyysperiaatteen käyttöä henkilökohtaisessa huollossa, 1963.
  7. Pitkänen, Tuuli: Alkoholiperheiden lasten kehityksen seuranta kouluikäisistä nuoriksi aikuisiksi. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.
  8. Veistilä, Minna: Päihteitä käyttäneet äidit, heidän lapsensa ja lastensuojelu: kertomuksia ja reflektiota. Helsingin yliopisto, 2008.
  9. Wiseman, Jacqueline P: The Other Half. Wives of Alcoholics and Their Social-Psychological Situation. New York: Adeline de, 1991.

 


 

 

 


 

Päihdetyölinkit