Tekijät
 
 
 

Isä meidän -päihdetyön materiaalin tekijät

Vaski Filmi Oy

Vaski Filmi Oy on dokumenttielokuvatuotantoyhtiö, joka on tuottanut dokumenttielokuvat Isä meidän (ohjaaja, tuottaja Anne Laurila, 2006) ja Kannatusta etsimässä (ohjaaja Risto Huru, 2007). Tällä hetkellä kehittelyssä on mm. dokumenttielokuva Hiljaa toivotut (ohjaaja Timo Haanpää).

Vaski Filmi Oy vastaa Isä meidän -päihdetyön materiaalin tuotannosta kokonaisuudessaan. Kirjallisen opetusmateriaalin koostaa Sininauhaliitto ry (yhdessä päihdejärjestöjen työryhmän kanssa). Isä meidän -päihdetyöpakettia Vaski Filmissä koordinoi tuottaja, FM Taru Henriksson.
→ www.vaskifilmi.fi 

Päihdejärjestöjen työryhmä


Yhteyshenkilö: Isä meidän -päihdetyön materiaalia on ollut työstämässä Asta Juntunen sekä sosionomi-diakoniopiskelija Ulla Huhtinen (19.2.-27.4.07) ja lähihoitajaopiskelija Linda Brown (12.3.-27.4.07).
→ www.sininauhaliitto.fi 

Myllyhoitoyhdistys ry

Myllyhoitoyhdistys on ehkäisevän päihdetyön asiantuntija- koulutus- ja vaikuttajajärjestö, joka kouluttaa, tiedottaa ja kehittää uusia interventiomalleja. Kohderyhmänä ovat yritykset, yhteisöt ja yksilöt.

Yhteyshenkilö: Marinella Pulli
→ www.myllyhoito.fi 

Kalliolan Nurmijärven klinikka

Kalliolan Nurmijärven klinikka on Kalliolan setlementtiin kuuluva yli 18-vuotiaille päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu hoitopaikka. Klinikan palvelut perustuvat Minnesota-malliin, joka Suomessa tunnetaan nimellä myllyhoito. Hoitomallin mukaan päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta voi toipua kuntoutuksen ja hyvän jatkohoidon avulla. Hoidossa AA/NA:n toipumisohjelmalla on keskeinen asema.

Yhteyshenkilö: Aino Koskiluoma
→ www.kalliola.fi 

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiön tarkoituksena on tukea kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä, vaikuttaa uusintarikollisuutta ja sen haittoja vähentävään toimintaan sekä edistää tarkoitusperiensä mukaisten palvelujen saavutettavuutta ja järjestämistä. Toiminnallaan säätiö pyrkii parantamaan rangaistukseen tuomittujen ja muiden rikoksen takia kriisitilanteeseen tai syrjäytymisuhan kohteeksi joutuneiden henkilöiden suoriutumismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Yhteyshenkilö: Tarja Sassi
→ www.krits.fi 

 

 

Päihdetyölinkit