Tekijät
 

 

 

Kirjallisuutta päihteistä ja läheisistä

| 1 | 2 |  

 


 1. Ackerman, R.J: Lapsuus lasin varjossa - lapsi alkoholistiperheessä. Opas vanhemmille, ammattikasvattajille ja hoitotyöntekijöille, 1992.
 2. Al-Anon toimii - työkaluja alkoholistien perheille ja ystäville, 2003.
 3. Al-Anon keskuspalvelu: Toipumalla tasapainoon: Alkoholistiperheiden lapset kertovat, 2001.
 4. Asen, E: Hyvässä ja pahassa, Perhe-elämän käsikirja Jyväskylä: Gummerus, 1995.
 5. Black, C: Kunpa isi ei joisi - Päihdeperheen lapsen työkirja. Raporttisarja 13. A-klinikka säätiö, 1994.
 6. Emshoff J. G. & Anyan L. L: Päihdeperheen lapsen tukeminen - kirjallisuuskatsaus. Raporttisarja 14, A-klinikkasäätiö, 1994
 7. Hellsten, T:Virtahepo olohuoneessa. Asiaa läheisriippuvuudesta ja sisäisen lapsen kohtaamisesta, 1992.
 8. Holmberg, T: Lapset ja vanhempien päihdeongelma, 2003.
 9. Holmila M., Kantola J: (toim.) Pullonkauloja - kirjoituksia alkoholistien läheisistä. Stakes, 2003.
 10. Itäpuisto, M: Pullon varjosta valoon - Vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsineiden selviytymistarinoita. Kuopion yliopiston selvityksiä, 2001.
 11. Itäpuisto, M: Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Kuopion yliopiston julkaisuja, 2005.
 12. Kristeri, I: Haavoittunut vanhemmuus. Hoida itseäsi, autat lastasi. Helsinki: Kirjapaja, 1995.
 13. Koski-Jännes, A. & Hänninen, V:Läheiseni on päihdeongelmainen. Helsinki: Kirjapaja, 2004.
 14. Koski-Jännes, A. & Riittanen, L. & Saarnio P. (toim):Kohti muutosta; motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi, 2008.
 15. Laiho, S: Et ole yksin, Pikku-Kurre, 2003.
 16. Meyers & Wolfe: Rakkaasta Raitis - vaihtoehtoja nalkuttamiselle, anelulle ja uhkailulle, 2007.
 17. Nätkin, Ritva: (toim). Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat. PS-Kustannus, Juva, 2006
 18. Onkel, Riitta: Ilonen talo .
 19. Taitto, A:Huomaa lapsi - päihdeongelma perheessä: Opaskirja lasten ja vanhempien vertaisryhmän vetäjille., 2002.
 20. Törmä, Tiina & Miettinen, Marjut: "Meille alkoi uusi elämä" - Päihdeongelmaisten lapsiperheiden perhekuntoutusprojekti POLOKKA 1996-1999, Nuorten ystävät., 2006.
 21. Utoslahti, Kirsi & Peltoniemi, Teuvo: (toim.) Pikkuaikuisia - Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen Lapsuus -hankkeesta 42, 2003.

| 1 | 2 |  

 


 

 

 

Päihdetyölinkit