Tekijät
 

 

 

Palveluita ja linkkejä päihteidenkäyttäjien läheisille

| 1 | 2 | 3 |  

 

Irti Huumeista Ry
www.irtihuumeista.fi
Perhetyön keskuksen tarjoamia palveluita huumeiden käyttäjän perheelle ovat kriisityö, perheterapia, vertaisryhmät sekä puhelin- ja sähköpostineuvonta. Alueosastoja ympäri Suomea.

Kalliolan setlementti
www.kalliola.fi
Viiden vuorokauden kestäviä läheiskursseja päihderiippuvaisten läheisille.

Myllyhoitoyhdistys
www.myllyhoito.fi
Läheismylly-hankeen toteuttama CRAFT- valmennusohjelma päihdeongelmaisten läheisille. Lisäksi nettisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja mm. testejä päihteidenkäyttäjän läheiselle.

Nettiturvakoti
www.turvakoti.net
Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodista mm. keskusteluryhmiä, itsearviointitestejä ja perheväkivaltatilanteissa auttavien palvelujen yhteystietoja.

Nuorten päihde- ja huumepysäkki Stoppi
www.iisalmi.fi → Sosiaali ja Terveys → Päihdepalvelut → Stoppi
Perhetyön keskuksen tarjoamia palveluita huumeiden käyttäjän perheelle ovat kriisityö, perheterapia, vertaisryhmät sekä puhelin- ja sähköpostineuvonta. Alueosastoja ympäri Suomea.

Operaatio Toivo ry
www.operaatiotoivo.fi
Huumeita tai muita päihteitä käyttävien tai niiden käytön seurauksiin kuolleiden henkilöiden vanhempien ja muiden läheisten auttamiseksi. Työmuotoina yksilöohjaus/henkilökohtaiset keskustelut psykologin tai terapeutin kanssa, Torstai TOIVOa täynnä ryhmäkokoontumiset sekä tuki- ja terapiaryhmät.

 

 

| 1 | 2 | 3 |  

 

***


 

Päihdetyölinkit